Elk mens leeft tot zijn 6e levensjaar vanuit zijn onbewuste. 

Rond het 6e levensjaar ontstaat het bewustzijn en worden we ons bewust van onze omgeving waardoor het zelfbeeld ontstaat. Deze omgeving vormt ons tot wie we zijn en heeft een invloed op ons zelfbeeld. Positieve ervaren gebeurtenissen dragen bij aan een positief zelfbeeld, negatief ervaren gebeurtenissen dragen bij aan een negatief zelfbeeld. 

Beperkte overtuigingen

En zo worden op jonge leeftijd beperkte overtuigen ontwikkeld als; ik ben het niet waard, ik doe er niet toe, niemand neemt mij serieus, ik ben dom, ik ben onbetrouwbaar, ik ben waardeloos. Beperkte overtuigen zijn denkbeelden gestuurd vanuit het ego die we over ons zelf zijn gaan geloven gebaseerd op wat er tegen ons gezegd wordt of door wat ons overkomt. Een kind kan zijn of haar gevoelens nog niet goed verwoorden en daardoor ook niet verwerken. Het wordt opgeslagen in ons onderbewustzijn wat ons helpt te overleven. 

Trauma

Wanneer iemand een trauma ervaart wordt er weer een beschermlaagje gevormd en raakt iemand vaak nog verder verwijderd van zijn kern. Op jonge leeftijd hebben gebeurtenissen als het overlijden van een naaste, seksueel misbruik, een scheiding, een ongeluk een hele grote impact en grote invloed op je verdere leven. Maar ook ogenschijnlijke kleine gebeurtenissen of wat er (herhaaldelijk) tegen je gezegd is als kind heeft invloed. Het gaat er om hoe de persoon zelf het beleeft. 

Ego

Het ego, ons ego is waardevol en heeft als functie ons te waarschuwen voor gevaar. Wanneer je even niet oplet in het verkeer geeft je ego een signaal in je lijf, net onder je borst, waardoor je in uiterste staat van alertheid bent en meteen op de rem gaat staan waardoor je niet tegen de auto voor je botst.

Dit waarschuwingssignaal geeft het ego ook wanneer iemand iets tegen je zegt, je iets ruikt, je een liedje hoort of er iets gebeurd wat in je onbewuste is opgeslagen en lijkt op een eerder ervaren dreigende situatie. Je ego geeft een signaal ‘let op het gaat pijn doen!’. Maar dit is niet meer dan een herinnering aan pijn, een loos alarm waardoor je je vermijdend gaat opstellen door bijvoorbeeld die ene persoon uit de weg te gaan, door weg te blijven van je werk of school, boos te worden of verdrietig. Je geeft de persoon of de situatie de schuld van de onbewust innerlijke pijn die gespiegeld wordt. 

Vaak schieten mensen dan in de weerstand wat zich kan uiten in vermijdend ( EGO ) gedrag als;

  • Afzeggen van afspraken.
  • Bepaalde mensen of gebeurtenissen uit de weg gaan.
  • Anderen ‘aanvallen’ wanneer er iets gezegd wordt wat je raakt vanuit je beperkte overtuigingen.

Getraumatiseerde kindsdelen

Omdat je op de gekwetste ( EGO ) delen niet volwassen wordt reageren mensen als een kind. Hierdoor kun je ‘overdreven’ reageren richting bepaalde personen of in situaties, eigenlijk zoals een kind dat ook doet. Door te verwerken wordt je op die kindsdelen volwassen en reageer je ook als zodanig, simpelweg omdat het je niet meer raakt.

Lichamelijke reactie

Je lichaam reageert op prikkels. Aangename, waar je lichaam naartoe gaat en onaangename waar je lichaam van weg gaat. Wanneer je lichaam niet kan ontsnappen aan een onaangename prikkel, bijvoorbeeld een gedachte, zal het verkrampen. En wanneer die onaangename gedachte blijft terugkeren zal je lichaam steeds meer gaan verkrampen en een lichamelijke klachten ontwikkelen wat zich zelfs kan gaan uiten als een chronische ziekte.  De onverwerkte emoties hopen zich zo gezegd op in je lichaam. Hoofdpijn, migraine, maagzweer en hartfalen zijn daar maatschappelijk geaccepteerde voorbeelden van.

Gezin van herkomst

Daarnaast ben je altijd onderdeel van een systeem (je gezin van herkomst). Beperkte overtuigingen, trauma’s enz. worden met zekerheid 7 generaties overgenomen. Dus wanneer (voor) ouders nog met onverwerkte emoties zitten kun je het gedrag wat daarbij hoort overnemen. 

Bijvoorbeeld een vrouw die in haar kinderjaren seksueel is misbruikt en dit nog niet verwerkt heeft en de daarbij behorende gedragingen vertoont krijgt een kind. Kinderen doen hun ouders/opvoeders na en gaan dezelfde gedragingen vertonen. Zo zou het kunnen zijn dat door de omgeving (school, sportvereniging) dit gedrag als signalen wordt opgepikt dat het kind misbruikt is terwijl het kind niet anders doet dan het gedrag van de ouder kopiëren. 

Factoren

Al deze factoren hebben invloed op hoe wij in het leven staan. 

Vaak lopen mensen vast omdat ze niet meer leven vanuit hun kern omdat je in je jeugd in verwarde toestand bent achter gebleven.

Het vast lopen, niet tevreden meer zijn met je leven, dingen die mis gaan, hebben een reden. Een doel om je weer terug te leiden naar je KERN. In eerste instantie subtiel en daarna steeds dwingender. Het zijn signalen van je systeem om dat wat je niet meer dient af te pellen en weer terug te keren naar je ware zelf. 

Verandering in gedrag

Het is daarom belangrijk dat het ego vertrouwen krijgt en het beschermingsmechanisme niet meer ingezet hoeft te worden. Je zult jezelf hierin moeten trainen door je bewust te zijn van je gedrag en het anders te gaan doen dan je gewend bent. Dit begint met het inzicht krijgen in je gedrag en emoties en er geen oordeel over hebben. Stel jezelf de vraag waar je dit gevoel van kent, wanneer je het voor het eerst gevoeld hebt. Dat gevoel heeft de oorsprong in je kinderjaren. 

©Joyce Snijders 

Share This