ReAttach voor bedrijven

“Het verleden is je les, het moment een cadeau en de toekomst je motivatie”

 

Iedere werkgever wil natuurlijk zo min mogelijk uitval onder personeel. Wanneer een van uw werknemers uitvalt door ziekte heeft dat op de werkvloer grote invloed. Vaak blijkt dat ziekteverzuim niet alleen werk gerelateerd is, maar speelt op een of meer levensgebieden.

Om het ziekteverzuim binnen ons eigen bedrijf SenseZorg terug te dringen, zijn we ReAttach interventies gaan toepassen bij medewerkers die dreigden vast te lopen of zich ziek meldden. Dit heeft tot een mooi resultaat geleid: vaak nog voor de laatste sessie (de interventie bestaat uit max. 5 sessies) waren de psychische-, lichamelijke- en/of burn-outklachten verdwenen door deze verwerkingstherapie. Inmiddels ligt het ziekteverzuim lager dan 3% omdat we ReAttach nu ook preventief aanbieden.

Zeker nu er lange wachtlijsten zijn binnen de psychische hulpverlening en Arbo diensten kan ons aanbod van toegevoegde waarde zijn omdat wij zonder wachtlijsten werken en uw medewerker in een tijdsbestek van maximaal 5 weken weer in een goede flow komt.

 

Poortwachterwet

Als een werknemer uitvalt, zijn de werkgever en de werknemer in de eerste twee ziektejaren samen verantwoordelijk voor de re-integratie van de werknemer. Daarop is de Wet verbetering poortwachter ook gericht. In het Plan van aanpak maakt u samen afspraken over het doel van de re-integratie en hoe de werknemer dit doel het beste kan bereiken. Basis: Probleemanalyse en advies (bedrijfs)arts. Uiterlijk in de 8e ziekteweek leggen werkgever en werknemer gezamenlijke afspraken vast ten behoeve van de re-integratie van de werknemer. Dat doet u in het Plan van aanpak. Als basis voor het Plan van aanpak gebruikt u de Probleemanalyse en het advies van de (bedrijfs)arts. Hier zijn wij ondersteunend in.

Wat is ReAttach?

ReAttach interventie is gericht op het beter verwerken van informatie, emoties en gebeurtenissen. Het resultaat is dat je minder problemen ervaart in het dagelijks functioneren, rust ervaart en weer gaat staan voor wat voor jou belangrijk is. De kortdurende interventie helpt om uit de negatieve spiraal te komen, waardoor er ruimte voor groei en perspectief ontstaat.

Zeker met stress en burn-out klachten zoeken we de oorzaak vaak buiten onszelf. De ReAttach behandelingen zijn gericht op de onderliggende oorzaak en maken iemand bewust van deze oorzaak en hun eigen verantwoordelijkheid hierin. Oude (overlevings)patronen en overtuigingen die een negatieve invloed hebben op het dagelijks functioneren worden opgelost en er ontstaat ruimte voor positieve gedachtes en gedrag.

Deze jonge interventie techniek kent veelbelovende resultaten waarbij je niet hoeft maar wel mag praten.

Hoe ziet een traject eruit?

Stap 1. Vragenlijst
Voordat de behandeling start vul je een vragenlijst in.

Stap 2. Intake
Tijdens de intake wordt door middel van het in kaart brengen van je systeem de kern van de problematiek blootgelegd. Aansluitend wordt de eerste sessie gegeven.

Stap 3. Behandeling
Tijdens de behandeling worden je spanningsniveau, concentratie en emotiebeleving gereguleerd. Hiervoor krijg je denkopdrachten aangereikt en maakt de therapeut lichte, ritmische aanrakingen op jouw handen.

Stap 4. Regulering & verwerking
Op nauwelijks merkbare wijze vindt er zo regulering en verwerking plaats. Je wordt ontspannen en krijgt nieuwe inzichten. Zo helpt ReAttach je om feiten, indrukken en gebeurtenissen uit je verleden op een snelle manier te verwerken zodat je daar geen last meer van hebt en je weer de verbinding met jezelf kunt leggen.

De therapeuten

Ons team bestaat uit 4 therapeuten. Alle therapeuten zijn tevens NLP-gecertificeerd.

Joyce Snijders

Joyce Snijders

Sandy Snijders-Musters

Sandy Snijders-Musters

Ingeborg van Meene

Ingeborg van Meene

Charlotte Pigmans

Charlotte Pigmans

Investering

Van de intake tot de laatste sessie zit een periode van 5 weken. Dat zijn 5 sessies van 1 uur waarin we ReAttach aanbieden en de cliënt ook coachen. De investering in een ReAttach traject bedraagt € 1499,-.

Contact

Graag zouden wij u verder toe willen lichten middels een persoonlijk- of zoom gesprek wat ReAttach voor de medewerkers binnen uw organisatie zou kunnen betekenen. Door ReAttach toe te passen blijft het niet bij mooie woorden alleen, maar worden ook de positieve en meetbare resultaten tastbaar. Ervaringen zijn te lezen op deze website. Uiteraard kun u ook vrijblijvend contact met ons opnemen.