Werkwijze ReAttach

Verloop van het ReAttach traject in stappen

Met ReAttach leg je de verbinding met jezelf en hervind je jouw kracht. Het voordeel van ReAttach is dat tijdens het verwerkingsproces enkele zintuigen gelijktijdig gestimuleerd worden. Daarnaast krijg je ook denkopdrachten, waardoor je sneller en adequater spanning en gebeurtenissen leert relativeren en verwerken. Inhoudelijk werk je aan het beeld dat je van jezelf hebt in relatie tot de belangrijkste personen in je leven.

Het verloop van een ReAttach traject:

9

Vragenlijst

Voordat de behandeling start vul je een vragenlijst in.

9

Intake

Tijdens de intake wordt door middel van het in kaart brengen van je systeem de kern van de problematiek blootgelegd. Aansluitend wordt de eerste sessie gegeven.  

9

Tijdens het behandelcontact

Tijdens het behandelcontact worden je spanningsniveau, concentratie en emotiebeleving gereguleerd. Hiervoor krijg je denkopdrachten aangereikt en maakt de therapeut lichte, ritmische aanrakingen op jouw handen.

9

Regulering & verwerking

Op nauwelijks merkbare wijze vindt er zo regulering en verwerking plaats. Je wordt ontspannen en krijgt nieuwe inzichten. Zo helpt ReAttach je om feiten, indrukken en gebeurtenissen uit je verleden op een snelle manier te verwerken zodat je daar geen last meer van hebt en je weer de verbinding met jezelf kunt leggen.

9

Maximaal 5 sessies

Maximaal zijn er 5 sessies nodig om tot een gewenst resultaat te komen. 

Verloop ReAttach traject

“Het verleden is je les, het moment een cadeau en de toekomst je motivatie”