Privacyverklaring ReAttach therapeuten

ReAttach therapeuten vindt het belangrijk dat je weet welke persoonsgegevens zij verzamelt en hoe zij die gebruikt. ReAttach therapeuten is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy policy. Zij houdt zich aan de geldende Nederlandse privacywetgeving: Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze privacy policy is van toepassing op alle persoonsgegevens die ReAttach therapeuten verwerkt van haar websitebezoekers, klanten en persoonsgegevens die verstrekt worden aan ReAttach therapeuten.

ReAttachtherapeuten is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Op welke wijze worden persoonsgegevens verkregen?

ReAttach therapeuten verzamelt op de volgende manieren persoonsgegevens:

 • Je gebruik maakt van de diensten van ReAttach therapeuten;
 • Je een overeenkomst heeft met ReAttach therapeuten;
 • Je de website van ReAttach therapeuten bezoekt;
 • Je contact opneemt met ReAttach therapeuten;
 • Je het contactformulier op de website invult;
 • Je een afspraak maakt.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

ReAttach therapeuten verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze persoonsgegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie, telefonisch of via het contactformulier op de website;
  Wanneer je de website bezoekt verzamelt deze automatisch de gegevens die naar ReAttach therapeuten worden gestuurd door je computer, mobiele apparaat of ander apparaat, gedacht kan worden aan je IP – adres.
  ReAttach therapeuten verzamelt niet meer persoonsgegevens dan nodig is voor een goede bedrijfsvoering en/of dienstverlening. Indien u bepaalde persoonsgegevens niet wilt verstrekken dan kan dat tot gevolg hebben dat Joyce Snijders de (gevraagde) diensten niet kan leveren.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken zijn:

ReAttach therapeuten heeft niet de intentie persoonsgegevens te verzamelen over personen die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. ReAttach therapeuten kan echter niet controleren of een persoon ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ReAttach therapeuten zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@joycesnijders.nl , dan verwijdert zij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerkt ReAttach therapeuten persoonsgegevens?

ReAttach therapeuten verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening/werkzaamheden uit te kunnen voeren
 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je contact opneemt via het contactformulier op de website van ReAttach therapeuten;
 • Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op de overeenkomst en/of diensten;
 • Het nakomen van wettelijke verplichtingen;
 • Het analyseren van je gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van diensten af te stemmen op je voorkeuren;

Hoe lang bewaart ReAttach therapeuten persoonsgegevens?

ReAttach therapeuten bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor de gegevens worden verzameld. ReAttach therapeuten hanteert een termijn van 1 jaar na afloop van de overeenkomst resp. dienstverlening en/of verzending van de factuur. Daarna worden de persoonsgegevens vernietigd of geanonimiseerd. De wet kan een andere bewaartermijn voorschijven. Als dat zo is zal ReAttach therapeuten zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

Geautomatiseerde besluitvorming

ReAttach therapeuten neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Delen met anderen

ReAttachtherapeuten verstrekt je persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is:

 • Voor de uitvoering van een overeenkomst/werkzaamheden en/of de levering van haar diensten;
 • Je daarvoor toestemming hebt gegeven;
 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die persoonsgegevens verwerken in opdracht van ReAttach therapeuten, sluit ReAttach therapeuten een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je persoonsgegevens. ReAttach therapeuten blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast kan het voorkomen dat ReAttach therapeuten persoonsgegevens verstrekt aan andere derden. Dit doet zij alleen nadat je hiervoor uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven.

ReAttach therapeuten verkoopt persoonsgegevens niet aan derden. Als ReAttach therapeuten persoonsgegevens voor commerciële doeleinden wil verwerken doet zij dit alleen na uitdrukkelijke toestemming. Deze toestemming kun je altijd zonder opgaaf van redenen intrekken.

Je rechten als betrokkene

Als betrokkene hebt u een aantal rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die wij van uw verwerken:

 • Je hebt het recht om de persoonsgegevens die ReAttach therapeuten verwerkt in te zien;
 • Je hebt het recht om die persoonsgegevens te laten corrigeren of te laten verwijderen;
 • Recht van verzet tegen het gebruik van persoonsgegevens voor marketing;
 • Je hebt het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door ReAttach therapeuten;
 • Je hebt het recht op dataportabiliteit. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jouw hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jouw genoemde organisatie, te sturen.
 • Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van de persoonsgegevens sturen naar: info@reattachtherapeuten.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraagt ReAttach therapeuten je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. ReAttach therapeuten reageert altijd binnen 1 week op een verzoek.

Klachtenrecht bij toezichthouder

Als je een klacht hebt over de verwerking van de persoonsgegevens dan hoort ReAttach therapeuten dat graag. Je kun daarover contact opnemen met ReAttach therapeuten. ReAttach therapeuten wilt je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging persoonsgegevens

ReAttach therapeuten neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt (conform de wet) passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dit houdt (onder meer) in dat de persoonsgegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/ zorgvuldige wijze overeenkomst de wet en dit privacybeleid.

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall;
 • De website van ReAttach therapeuten maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
 • Afgesloten kasten;
 • Clean desk policy;
 • Wactwoordbeveiliging.

Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn, er aanwijzingen zijn van misbruik, of als je meer informatie wilt over de beveiliging van door ReAttach therapeuten verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ReAttach therapeuten op via info@reattachtherapeuten.nl

Wanneer ondank de maatregelen sprake is van een datalek dan heeft ReAttach therapeuten een procedure voor het op juiste wijze registreren resp. melden daarvan.

Cookies

Op de website van ReAttach therapeuten wordt gebruik gemaakt van cookies. Dit zijn kleine tekstbestandjes die een website op je computer, tablet of mobiele telefoon plaatst op het moment dat je de website bezoekt. In deze cookies wordt informatie over jouw websitebezoek opgeslagen. We maken onderscheid in functionele en niet-functionele cookies. Functionele cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat je ingelogd kunt blijven op de website wanneer je dat wenst. Naast functionele cookies plaatsen we ook standaard analytische cookies. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. ReAttach therapeuten gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer.

Google analytics

ReAttach therapeuten maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De hiermee verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Het IP-adres is middels een script geanonimiseerd. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Hier tref je ook het privacybeleid van Google Analytics hieraan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de ReAttach therapeuten website gebruikt wordt en om rapporten over de website aan ReAttach therapeuten te kunnen verstrekken. ReAttach therapeuten heeft Google geen toestemming gegeven om via ReAttach therapeuten verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Daarbij zijn de volgende maatregelen getroffen:

 • Google Analytics mag je IP-adres alleen geanonimiseerd verwerken;
 • De ‘Gegevens delen’ opties van Google Analytics staat uitgezet;
 • ReAttach therapeuten heeft een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google.

Als je niet wilt dat ‘Google Analytics’ wordt gebruikt, kunt je de ‘Google Analytics Opt-out Browser add-on’ voor uw webbrowser downloaden en installeren. Je kunt deze add-on downloaden van de Google website via onderstaande link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

Cookies kun je altijd zelf via je browserinstellingen verwijderen of uitschakelen.

Wijziging privacyverklaring

Deze privacyverklaring geldt kan, indien nodig, op ieder moment worden aangepast en worden ingezien op deze pagina.

 

Contactgegevens

ReAttach therapeuten
Adres: Kapitein Hatterasstraat 18
5015 BB Tilburg
Telefoonnummer: 06 54968266
Emailadres: info@reattachtherapeuten.nl